ภาพกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 18 – 20 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่  18 – 20 สิงหาคม สาขาวิชาพืชศาสตร์ได้ร่วมจัดนิทรรศการใน กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ซึ่ง ทางสาขาวิชาพืชศาสตร์ได้จัดเตรียมฐานการเรียนรู้ ในด้านการทำการเกษตรปลอดภัย อาทิเช่น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ความรู้ด้านแมลงต่างๆ การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน การปลูกพืชไร้ดิน  เป็นต้น

โดยสาขาวิชาได้ เปิดพื้นที่ฟาร์มในความดูแลของสาขาให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมและมีน้องๆนักศึกษาในสังกัดพืชศาสตร์

คอยแนะนำและให้ความรู้ด้านการทำการเกษตรปลอดภัย แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม  อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ ต่างๆ จากสวนผักอินดี้ Fresh from farm

ที่นักศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์และชมรมพืชศาสตร์ ได้ร่วมกันนำมาจำหน่ายในวันกิจกรรมดังกล่าว

img_9646

img_9791

img_9733

img_9719

img_9693

img_9659

img_9648

img_9645

img_9635

img_9614

img_9592

img_9587

img_9584-copy

img_9573-copy

img_9571-copy

img_9557-copy

img_9534-copy

img_9518-copy

img_9516-copy

img_9514-copy

img_9508-copy

img_9484-copy

img_9459-copy

dscn4680

dscn4665-copy

dscn4663-copy

dscn4640-copy