สาขาวิชาพืชศาสตร์รับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 มี.ค. – 30 เม.ย. 2559

สาขาวิชาพืชศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษา
ภาคเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
ระหว่าง วันที่ 4 มี.ค – 30 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 15.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1

– ค่ารายงานตัว 1,500 บาท
– ค่าบำรุงการศึกษา สายวิทยาศาสตร์ 7,500 บาท

คลิกที่รูปภาพเข้าระบบรับสมัคร

news1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 042-970025
หรือ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Full Screen